มาตรการป้องกัน และแพร่กระจายของ Covid-19“นอกจากความสวยที่เราดูแล ความปลอดภัยและสุขอนามัยของลูกค้า เราให้คำสำคัญเป็นอันดับแรก”


ความปลอดภัยของลูกค้า "สำคัญที่สุด"


1.ทางคลินิกให้ลูกค้าทุกท่านสำรองคิวล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ เพื่อเช็คประวัติการเดินทาง และหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยง และจำกัดปริมาณจำนวนลูกค้าต่อวัน


2.ตรวจวัดอุณหภูมิ และคัดกรองสุขภาพเบื้องต้น ของลูกค้าก่อนเข้ารับบริการทุกครั้ง


3.สวมหน้ากากอนามัย พนักงานทุกท่านสวมหน้ากากอนามัยพร้อมถุงมือตลอดการให้บริการที่คลินิก


4.มีที่กั้นปลอดภัย สำหรับการเข้ารับการปรึกษาคุณหมอ


5.เว้นระยะห่าง 1 เมตร ทางคลินิกพื้นที่กว้างขวาง อากาศถ่ายเทได้สะดวก มีการจัดที่นั่งเว้นระยะห่างระหว่างรอ


6.แจกฟรี!! แอลกอฮอล์เจลแบบพกพา ให้กับลูกค้าทุกท่านที่เข้ารับบริการ


7.ฉีดพ่นฆ่าเชื้อคลินิกทุกวัน  รวมถึงฉีดพ่นทำความสะอาดจุดต่าง ๆ ในคลินิก โต๊ะ เก้าอี้ ประตู เคาน์เตอร์ เตียง ฯลฯ บ่อยครั้งที่สุดระหว่างวันแสดงความคิดเห็น